Współpraca

Jesteś zainteresowana/y zakupem obrazu?
W zakładce „Informacje dla Kupujących” znajdują się szczegółowe informacje na temat kontaktu z naszą galerią.

Jesteś zainteresowana/y współpracą z galerią i wysawieniem swoich prac?
W zakładce „Informacje dla Artystów” znajduje się formularz za pomocą którego można przesłać swoje prace.